Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown